ทารกแรกเกิดมีอาการแบบนี้ รีบพามาพบคุณหมอด่วน

ทารกแรกเกิดมีอาการแบบนี้ รีบพามาพบคุณหมอด่วนสัญญาณอันตราย ทารกแรกเกิดมีอาการแบบนี้รีบพามาพบคุณหมอด่วน

เด็ก ตัวเหลืองมากตัวร้อน มีไข้ ซึมหายใจเร็วมากกว่า 60 ครั้ง/นาที หรือหายใจหอบมีอาการบวม แดง มีหนองที่สะดือ ตา หรือผิวหนังไม่ยอมดูดนมถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือมีมูกเลือดปนท้องอืด หรืออาเจียนหลังให้นมทุกหรือ / อาเจียนมีสีเขียวหรือสีเหลืองปนไม่ถ่าย ไม่ปัสสาวะเลยใน 24 ชั่วโมงคลอดที่ “ศิครินทร์” อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารกคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยคุณแม่อุ่นใจ คลอดที่ “ศิครินทร์” คำแนะนำก่อนรับทารกแรกเกิดกลับบ้าน

อาการแบบนี้ รีบพามาพบคุณหมอด่วน

มาตรวจตามนัดคุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกมาพบแพทย์เพื่อตรวจตามวันนัดหมาย ที่สถาบันกุมารเวช หากลูกมีอาการผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง มีไข้ ซึมลง ไม่ดูดนม ท้องเสีย ท้องอืด ไม่ดูดนม อาเจียน ถ่ายเหลว ถ่ายมีมูกเลือดปน ให้รีบพามาพบแพทย์ก่อนวันนัดสมุดบันทึกสุขภาพลูกน้อยจะมีสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว เพื่อบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ได้แก่ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด และประวัติการรับวัคซีน รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการให้อาหารเสริม พัฒนาการของทารกในแต่ละวัย คุณพ่อคุณแม่ควรอ่านรายละเอียดในสมุดบันทึกสุขภาพ และควรนำมาด้วยทุกครั้งที่มาพบแพทย์การฉีดวัคซีนทารกแรกเกิดได้รับวัคซีนแล้ว 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) และวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) เข็มที่ 1สำหรับวัคซีนป้องกันวัณโรคจะฉีดที่ “ต้นแขนซ้าย” การฉีดที่ได้ผลเมื่อทารกอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะเห็นเป็นตุ่มแดงนูน บริเวณที่ฉีดอาจมีหนองหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีหนองแตกออก ให้เช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณนั้นให้สะอาดด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก ไม่จำเป็นต้องใส่ยาใดๆ ตุ่มนี้จะค่อยๆ แห้งลง และมีรอยบุ๋มตรงกลาง กลายเป็นแผลเป็นภายใน 3-6 สัปดาห์ (ถ้าไม่มีตุ่มขึ้น กรุณาแจ้งแพทย์เมื่อมาตรวจสุขภาพ)